کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

اشاعه مالکیت فکری مشاهده عکس بزرگتر

اشاعه مالکیت فکری

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


اثری که در نتیجه همکاری چند نفر به وجود می‌آید ممکن است دارای وضعیت‌های متفاوت باشد.ممکن است همکاری با هماهنگی و سازماندهی شخصی حقیقی یا حقوقی‌ و یا‌ با هماهنگی بین خود مؤلفان‌ بدون‌ دخالت‌ شخص ثالث صورت گیرد.

شناسنامه کتاب

نویسنده: مقداد محمدیان
مترجم: -
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۳۶۷
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
نوع فایل: EPUB
سال انتشار: ۱۳۹۵
تعداد صفحات : ۶۸

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

این امکان وجود دارد که مؤلف‌ در‌ تهیه‌ اثر از اثر سابق بهره گرفته باشد که در این‌ صورت از اثر جدید تحت عناوین گوناگون ثانوی،مشتق و یا اشتقاقی یاد می‌شود.این نوع آثار شامل اقتباس، ترجمه، جنگ در‌ زمینهء‌ ادبی‌ و تنظیم در زمینهء موسیقی و تبدیل در زمینه هنرهای پلاستیکی(تجسمی)می‌شود.اگر‌ مؤلف‌ اثر سابق در تهیه اثر دوم همکاری داشته باشد اثر دوم ثانوی نیست،بلکه اثر مشترک تلقی‌ می‌شود.به‌هرحال‌ امکان‌ اینکه یک اثر مشترک درعین‌حال ثانوی هم باشد،وجود دارد.
چنانچه کلیه آثار‌ آفریده‌ شده‌ توسط دو یا چند نفر،اعم ازاینکه همکاری بین آنها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم‌ باشد‌ را‌ مرکب بنامیم،در این صورت آثار مرکب دارای انواع گوناگون اشتقاقی،جمعی و مشترک خواهد بود.آثار‌ جمعی‌ و مشترک به لحاظ شباهت‌های فراوان در برخی نظام‌های حقوقی‌1و تألیفات پاره‌ای مؤلفان با‌ یکدیگر‌ خلط شده اند.
هدف این نوشتار بررسی مفاهیم یاد شده،ترسی وضعیت حقوقی آنها و تعیین‌ ملاک‌ تشخیص آن دو است.در رشتهء حقوق مالکیت فکری مؤلفان به اعتبار آثارشان مورد‌ حمایت‌ می‌باشند.اگر‌ در آفرینش اثر افراد متعدد شرکت کرده باشند،در این صورت طبیعی است که کلیه مؤلفان‌ با‌ توجه به میزان و نحوهء مشارکت آنها مشمول حمایت قرار گیرند.به عبارتی‌ دیگر‌ نحوهء‌ مشاکرت آفریننده در آفرینش اثر عامل تعیین‌کننده در نوع و عنوان اثر و نیز تعیین‌ حقوق‌ شریک‌ همکار و اجرای آن است.در اکثر نظام‌های حقوقی به عناوین اثر مشترک‌ و جمعی به عنوان آثاری که در نتیجه فعالیت دو یا چند نفر حاصل می‌شود اشاره شده‌ است،بدون‌ اینکه بر مفهوم این اصطلاحات،نوع و میزان حقوق اختصاصی بین آنها اتفاق‌ نظر‌ وجود داشته باشد.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد