کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

تدوین: محمد قاسمی مشاهده عکس بزرگتر

قانون مدنی

جدید

۳۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.
ماناکتاب در چارچوب اهداف خود نظیر گسترش میزان دسترسی فارسی‌زبانان به متون الکترونیکی دلخواه، از هر طیف و سلیقه‌ای دست به انتشار متون معیار قانونی و استاندارد شاخه‌های گوناگون نیز زده است. طبعا این کار زیر نظر کارشناسان هر حیطه‌ی خاص صورت گرفته و تلاش شده تا بهترین و آخرین قواعد، قوانین و مصوبات جاری رسم، معیار کار قرار گیرد. کتاب «قانون مدنی» نیز برپایه تمامی این مقتضیات  اهداف عرضه شده است.

شناسنامه کتاب

نویسنده: محمد قاسمی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۰۹۱۱۵
حجم فایل: 1 مگابایت
نوع فایل: epub
سال انتشار: 1394/10/11

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

از مقدمه کتاب  :


در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ -قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح بصحه ملوكانه منتشر شود.

ماده ۲ -قوانین در طهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور باضافه یكروزبرای هر شش فرسخ مسافت تا طهران لازم الاجراء است مگر اینكه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر كرده باشد.

ماده ۳ -انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ -اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ -كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردیكه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ۶ -قوانین مربوطه باحوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ -اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ -اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملك كرده یا میكنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ -مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بكسانی كه آنرا منعقد نموده اند در صورتیكه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

كتاب اول - در بیان اموال و مالكیت بطور كلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ -اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.

فصل اول - در اموال غیر منقول

ماده ۱۲ -مال غیر منقول آنست كه از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینكه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویكه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ -اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیر منقول است و همچنین است لوله ها كه برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا كشیده شده باشد.

ماده ۱۴ -آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیكه در بنا یا زمین بكار رفته باشد بطوریكه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.

 

 

 

 

کتاب های‌ مرتبط

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد