کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی مشاهده عکس بزرگتر

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با سایر محاکم بین المللی

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


صلاحیت به شایستگی ، اقتدار و توانایی یک مرجع در رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که قانونگذار به آن مرجع اعم از قضایی و یا غیر قضایی تفویض نموده است گفته می شود. به عبارت دیگر صلاحیت را می توان « اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور مانند صلاحیت دادگاهها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی » دانست

شناسنامه کتاب

نویسنده: هدی منشی زاده
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۶۹۵
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: Epub
تعداد صفحات : ۱۶۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

در خصوص صلاحیت کیفری یکی از حقوقدانان کیفری آن را بدین شرح تعریف نموده است « صلاحیت کیفری را می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوی کیفری تعبیر نمود ». « معمولاً مراجع اختصاصی با حکم خاص قانون و مراجع عمومی با حکم عام قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی را پیدا می کنند ».در باب صلاحیت دادگاهها می توان صلاحیت مراجع کیفری را به صلاحیت ذاتی ، محلی ، اضافی و شخصی تقسیم نمود. در مورد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می توان صلاحیت دیوان را با توجه به اصطلاحات رایج در بین حقوقدانان کیفری بین المللی به صلاحیت موضوعی ( ذاتی ) ، تکمیلی ، زمانی و شخصی تقسیم نمود در این کتاب هریک از این صلاحیت ها بررسی خواهد شده و با صلاحیت دیگر محاکم بین المللی مقایسه خواهد شد .
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به چهار جنایت مهم بین المللی یعنی جنایت نسل زدایی، جنایت جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز است. در حال حاضر نیز اعمال صلاحیت در مورد جنایت اخیر امکان پذیر نمی باشد، اما گستردگی مصادیق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و فقدان شرط آستانه در مورد جنایات جنگی موجب می شود مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشند و امکان تعقیب مرتکبان نقض این حقوق، به هنگام عدم تمایل یا فقدان قدرت دولت های ملی صلاحیت دار، بر دیوان یاد شده مهیا شود. در همین راستا نگرانی ناشی از توسعه کمی جنایات مذبور و نیز محدود بودن امکانات نیروی انسانی و مالی دیوان جهت تعقیب این جنایات و همچنین بیم دولت ها از مداخله دیوان در امور داخلی آن ها با اصل صلاحیت تکمیلی و معیارهای پیش بینی شده جهت قابلیت پذیرش دعوی در دیوان پاسخ داده شده است؛ بدین منظور است که دیوان نه به عنوان جایگزین بلکه در مقام مکمل دادگاه های صلاحیت دار ملی، به هنگام ناتوانی و یا عدم تمایل این دادگاه ها در رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، توسعه صلاحیت دیوان را بیش از آن چه هست ضروی می نماید. امید است توافق مجمع دولت های عضور اساسنامه در کنفرانس بازنگری در خصوص شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، پذیرش اصل صلاحیت جهانی به عنوان مبنای تعیین صلاحیت دیوان، توسعه صلاحیت موضوعی این دیوان به جنایات مهمی مانند تروریسم و استفاده از سلاح های اتمی و همچنین گسترش تعریف جنایت نسل زدایی به گروه های سیاسی و اجتماعی، موجبات اقتدار بیشتر دیوان را فراهم آورد.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد