کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

کتاب همراه روند دموکراتیزاسون در آذربایجان : مانا کتاب-کتاب همراه مشاهده عکس بزرگتر

روند دموکراتیزاسیون در آذربایجان

جدید

۳۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


دموکراسی ؟ جوامع دموکرات ؟ 
 چرا جوامع به سمت دموکراتیک شدن می روند؟ چرا برخی جوامع به آن سو نمی روند؟
دموکراتیک شدن یعنی چه ؟ بخوانید در این کتاب که چطور می توان نظام های دموکرات جهان را شناسایی کرد .

چرا که دموکراسی همواره از مسائل و دل مشغولی‌های اصلی انسان در زمان جدید شده است..

شناسنامه کتاب

نویسنده: مهران داور
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۵۶۸۴
حجم فایل: 2 مگابایت
سال انتشار: 1394/11/12
نوع فایل: pdf

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

در این كتاب به توضیح این که چرا و با چه ضرورتی برخی نظام‌های سیاسدر این كتاب به توضیح این که چرا و با چه ضرورتی برخی نظام‌های سیاسی به سمت دموکراتیک‌شدن پیش می‌روند و برخی دیگر خیر، و چرا برخی نظام‌ها دموکراتیک‌تر از برخی دیگر هستند، می‌پردازیم و نیز این که در عبارت فوق « پیش‌رفتن به سمت دموکراتیک‌شدن » چه معنایی می‌دهد و این که چگونه می‌توان نظام‌های بیشتر دموکراتیک و کمتر دموکراتیک را در سراسر جهان شناسایی نمود، در این كتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.با این حال این موضوع در مورد کشورهای دیگر غیر از آذربایجان نیز قابل ارائه هست چرا که دموکراسی همواره از مسائل و دل مشغولی‌های اصلی انسان در عصر جدید است. این مسأله فقط به کشورهای در حال توسعه محدود نمی‌شود بلکه امروزه در اکثر کشورهای جهان نیز موضوع بحث و گفتگو می‌باشد . با این حال دموکراتیزاسیون با شکست دولت مطلقه و اقتدارگرا آغاز می‌گردد . بنابراین حکومت‌های مطلقه و مادام‌العمر که خود تخته‌بند قانون‌ستیزی، دروغگویی‌،ریاکاری و اعمال خشونت‌اند هرگز نمی‌توانند ردای دموکراسی بر تن کنند و چماق آزادی‌ستیزی و نقض مداوم حقوق بشر را زیر آن پنهان سازند.

نگران نباشیم که حکومت‌های استبدادی بتوانند دموکراسی را به نفع مصالح و منافع خودشان مصادره کنند. این کار شدنی نیست. دموکراتیزاسیون با درخشندگی و روشنگری خود، پرده‌های فریب و نفاق را خواهد درید؛ نور و ظلمت درآمیختنی نیستند. برآیند گفتگو در دو سطح سپهر عمومی و قلمرو حکومتی، می‌تواند به وفاق بیانجامد. دموکراسی یک تجربه جمعی است. با وجود تفاوت‌هایی که جوامع از نقطه نظر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی دارند و به تبع آن تفاوتی که در خصوصیات حرکت آنها به سمت دموکراتیزاسیون وجود دارد،وقت و تعمق در سرگذشت آن دسته از جوامع که تجربه‌ی گذار از اقتدارگرایی سیاسی به دموکراسی را از سر گذرانده‌اند، می‌تواند برای کنشگران جوامعی که از آن محروم مانده‌اند‌، آموزنده و راهگشا باشد. به ویژه اگر این جوامع تحت تأثیر عوامل و شرایط نسبتاً مشابهی از اقتدارگرایی رها شده و به دموکراسی پیوسته باشند.

همه جوامع برتر نیستند. تاریخ از حوزه‌های تمدنی–فرهنگی برتر نسبت به حوزه‌های تمدنی دیگر خبر می‌دهد به نحوی که در هر زمانی این برتری بر دوش یک یا چند تمدن بزرگ می‌باشد. بنابراین در همین قاعده تکراری، تاریخ جوامع می‌تواند نمودارهایی را رسم کند که در وسط دایره چندین یا یک تمدن برتر وجود دارد و بقیه چشم در چشم مرکز در حاشیه به تحسین و تقلید آن نشسته‌اند . زمانی یونان و ایران و روم در مرکزیت قرار داشته و در زمان اخیر تمدن غرب بعد از طی‌کردن رنسانس و اصلاح دینی عصر روشنگری بر جهان سروری می‌کند‌. زمانی که تمدن مدرن غرب در حاشیه به مرکز حرکت می‌کرد، دیگر حوزه‌های تمدن (مثل ایران و دیگر کشورها ) در حال خواب بودند و وضع موجود خود را از طریق سرکوب‌کردن هر حرکت و محدود‌کردن هر نوآوری حفظ می‌کردند. امرزوه تمدن غرب با استقرار نظام دموکراتیک و رعایت حقوق بشر جوامع زنده را به وجود آورده و علم و تمدن بشر را متحول کرده است. بنابراین با جوامعی روبرو می‌شویم که قصد پیشرفت دارند و می‌خواهند پروسه دموکراتیک‌شدن را با پروژه و برنامه پیش ببرند تا به دستاوردهای دنیای جدید برسند. دموکراتیزاسیون یکی از موارد مهم و مورد بحث در جوامع غرب می‌باشد.

به زعم نویسنده و مترجم این كتاب، قرن بیست و یکم زمان و صحنه‌ی محدودیت کشورهایی تلقی می‌شود که با دولت های اقتدارگرا اداره می‌شوند و آزادی‌های فردی در آن کشورها نادیده و پایمال می گردد. تحول در محیط پیرامون ایران به واسطه دموکراتیزاسیون منطقه و نمونه اصلی نویسنده این كتاب می‌باشد. کشور آذربایجان بیشتر درآمد خود را از طریق نفت و گاز تأمین می‌کند دولتی که در آذربایجان مستقر است اقتدارگرا و فاقد مشروعیت مردمی می‌باشد. در این كتاب کوشیده شده که نشان داده شود کشور آذربایجان پس از فروپاشی شوروی و استقلال، چه وضعیتی در روند دموکراتیزاسیون در پیش گرفته است. اگر چه دولت آذربایجان خود محصول شرایط خودکامگی هست و گروه‌های بنیادگرایی، دیدگاه مثبتی به حقوق بشر و فرآيند دموکراتیزاسیون ندارند. آنچه بیشتر مرا به این تحقیق علاقه‌مند کرد اقتصاد رانتی دولت آذربایجان است که از طریق حاصل فروش نفت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌کند تا در نتیجه ثبات سیاسی را حفظ کند.

ی به سمت دموکراتیک‌شدن پیش می‌روند و برخی دیگر خیر، و چرا برخی نظام‌ها دموکراتیک‌تر از برخی دیگر هستند، می‌پردازیم و نیز این که در عبارت فوق « پیش‌رفتن به سمت دموکراتیک‌شدن » چه معنایی می‌دهد و این که چگونه می‌توان نظام‌های بیشتر دموکراتیک و کمتر دموکراتیک را در سراسر جهان شناسایی نمود، در این كتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.با این حال این موضوع در مورد کشورهای دیگر غیر از آذربایجان نیز قابل ارائه هست چرا که دموکراسی همواره از مسائل و دل مشغولی‌های اصلی انسان در عصر جدید است. این مسأله فقط به کشورهای در حال توسعه محدود نمی‌شود بلکه امروزه در اکثر کشورهای جهان نیز موضوع بحث و گفتگو می‌باشد . با این حال دموکراتیزاسیون با شکست دولت مطلقه و اقتدارگرا آغاز می‌گردد . بنابراین حکومت‌های مطلقه و مادام‌العمر که خود تخته‌بند قانون‌ستیزی، دروغگویی‌،ریاکاری و اعمال خشونت‌اند هرگز نمی‌توانند ردای دموکراسی بر تن کنند و چماق آزادی‌ستیزی و نقض مداوم حقوق بشر را زیر آن پنهان سازند.

نگران نباشیم که حکومت‌های استبدادی بتوانند دموکراسی را به نفع مصالح و منافع خودشان مصادره کنند. این کار شدنی نیست. دموکراتیزاسیون با درخشندگی و روشنگری خود، پرده‌های فریب و نفاق را خواهد درید؛ نور و ظلمت درآمیختنی نیستند. برآیند گفتگو در دو سطح سپهر عمومی و قلمرو حکومتی، می‌تواند به وفاق بیانجامد. دموکراسی یک تجربه جمعی است. با وجود تفاوت‌هایی که جوامع از نقطه نظر ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی دارند و به تبع آن تفاوتی که در خصوصیات حرکت آنها به سمت دموکراتیزاسیون وجود دارد،وقت و تعمق در سرگذشت آن دسته از جوامع که تجربه‌ی گذار از اقتدارگرایی سیاسی به دموکراسی را از سر گذرانده‌اند، می‌تواند برای کنشگران جوامعی که از آن محروم مانده‌اند‌، آموزنده و راهگشا باشد. به ویژه اگر این جوامع تحت تأثیر عوامل و شرایط نسبتاً مشابهی از اقتدارگرایی رها شده و به دموکراسی پیوسته باشند.

همه جوامع برتر نیستند. تاریخ از حوزه‌های تمدنی–فرهنگی برتر نسبت به حوزه‌های تمدنی دیگر خبر می‌دهد به نحوی که در هر مرحله‌ای این برتری بر دوش یک یا چند تمدن بزرگ می‌باشد. بنابراین در همین قاعده تکراری، تاریخ جوامع می‌تواند نمودارهایی را رسم کند که در وسط دایره چندین یا یک تمدن برتر وجود دارد و بقیه چشم در چشم مرکز در حاشیه به تحسین و تقلید آن نشسته‌اند . زمانی یونان و ایران و روم در مرکزیت قرار داشته و در عصر اخیر تمدن غرب بعد از طی‌کردن رنسانس و اصلاح دینی عصر روشنگری بر جهان سروری می‌کند‌. زمانی که تمدن مدرن غرب در حاشیه به مرکز حرکت می‌کرد، دیگر حوزه‌های تمدن (مثل ایران و دیگر کشورها ) در حال خواب بودند و وضع موجود خود را از طریق سرکوب‌کردن هر حرکت و محدود‌کردن هر نوآوری حفظ می‌کردند. امرزوه تمدن غرب با استقرار نظام دموکراتیک و رعایت حقوق بشر جوامع زنده را به وجود آورده و علم و تمدن بشر را متحول کرده است. بنابراین با جوامعی روبرو می‌شویم که قصد پیشرفت دارند و می‌خواهند پروسه دموکراتیک‌شدن را با پروژه و برنامه پیش ببرند تا به دستاوردهای دنیای جدید برسند. دموکراتیزاسیون یکی از موارد مهم و مورد بحث در جوامع غرب می‌باشد.

به زعم نویسنده و مترجم این كتاب، قرن بیست و یکم زمان و صحنه‌ی محدودیت کشورهایی تلقی می‌شود که با دولت های اقتدارگرا اداره می‌شوند و آزادی‌های فردی در آن کشورها نادیده و پایمال می گردد. تحول در محیط پیرامون ایران به واسطه دموکراتیزاسیون منطقه و نمونه اصلی نویسنده این كتاب می‌باشد. کشور آذربایجان بیشتر درآمد خود را از طریق نفت و گاز تأمین می‌کند دولتی که در آذربایجان مستقر است اقتدارگرا و فاقد مشروعیت مردمی می‌باشد. در این كتاب کوشیده شده که نشان داده شود کشور آذربایجان پس از فروپاشی شوروی و استقلال، چه وضعیتی در روند دموکراتیزاسیون در پیش گرفته است. اگر چه دولت آذربایجان خود محصول شرایط خودکامگی هست و گروه‌های بنیادگرایی، دیدگاه مثبتی به حقوق بشر و فرآيند دموکراتیزاسیون ندارند. آنچه بیشتر مرا به این تحقیق علاقه‌مند کرد اقتصاد رانتی دولت آذربایجان است که از طریق حاصل فروش نفت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌کند تا در نتیجه ثبات سیاسی را حفظ کند.

 

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد