کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

کتاب همراه رویکرد زبانشناختی به مناظرات نحویان: ماناکتاب-کتاب همراه مشاهده عکس بزرگتر

رویکرد زبانشناختی به مناظرات نحویان

جدید

۵۰۰۰ تومان

  • چاپی
  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


کتاب همراه نحو....

بررسى و تحقيق درمناظره نحويان، مى تواند به نوعى بيان كننده جلوه هاى زيبا و استوار در علم نحو باشد. شايد كمتر زبانى باشد كه در دستور آن، اينهمه اختلاف اقوال وجود داشته باشد.

این جلوه های زیبا و استوار زبان عربی را فرا بگیریم....


شناسنامه کتاب

نویسنده: دکتر هدایت الله تقی زاده - دکتر ستاره مشایخی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۵۷۸۳
حجم فایل: 3 مگابایت
نوع فایل: pdf
سال انتشار: 1384/02/10

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

توضيح مختصركتاب:رويكرد زبانشناختى به مناظرات نحويان

مؤلفان: دكتر هدايت الله تقى زاده،دكتر ستاره مشايخى

براى هيچ كس، حرمت و تقدس قرآن كريم پوشيده نيست. نگاهى به تاريخ پيدايش دستور زبان عربى "نحو"، نشان مى دهد كه تعصب نسبت به قرآن و حفظ آن از تحريفاتى كه غير عربها، به سبب ناآشنائى با زبان عربى ممكن بود در آن بوجود آورند، موجب وضع قوانينى براى زبان عربى شد. بنابراين پيشينه اين دانش در زبان عربى، همراه با نزول قرآن كريم بوده است و نحويان عرب، توجه شايانى به مباحث قرآنى؛ مانند واژه شناسى، معناشناسى، آواشناسى و نحو نمودند و آثار ارزشمندى را از خود به يادگار گذاشتند و آنچه اكنون از دانش نحو در حوزه زبان عربى داريم، حاصل تلاش بى وقفه و خالصانه آن بزرگانى است كه با كمبودها و مشكلات بسيار آن را تدوين كردند.

يكى از علومى كه علم نحو، با آن رابطه اى تنگاتنگ دارد، علم لغت است. در قرن دوم هجرى، تعداد زيادى از لغويان، به صحرا مى رفتند و هر يك از آنها، به جمع آورى لغت از افراد قبايل عرب مى پرداختند و بدين ترتيب، اولين عمليات ميدانى زبان در جزيرة العرب شكل گرفت. بيشتر واژگانى كه كتابهاى نحو و لغت ارائه مى دهند، منسوب به لهجه هاى حجاز و تميم و هذيل و طىء است و پديده هاى زبانى فراوانى هم وارد شده است كه به قبيله خاصى منسوب نيست. لغويان در قرن دوم هجرى، توجهى به تنوع زبانى در جزيرة العرب نداشتند و توجهشان را به بيان فصاحت زبان قبيله يا عدم فصاحت آن محدود مى كردند.

نحويان از صدر اسلام تاكنون با استشهاد به ابياتى از شعراى جاهلى و يا برخى از شعراى مخضرم، صحت قواعد نحوى را به اثبات رسانده اند. برخى شعراء، به جاى نحو، حاكميت را به موسيقى  مى دادند، تا موسيقى لفظى كلمات مورد استفاده در شعرشان را گوشنوازتر گردانند؛ لذا موسيقى را بر هر چيز ديگر مقدم كرده، حتى اگر در اين رهگذر، نحو هم مانع آنها شود، آنرا قربانى هدف خود مى كنند. اولين نكته اى كه اعتماد نحويان را به شعر كم مى كرد، مسأله ضرورتهاى شعرى بود. بنابراين شاعر، صرف و نحو و لغت را فداى اهدافش مى كند.

مجالسى كه علماى نحو، به طور دسته جمعى در آن شركت مى كردند، يا نزد خلفاء، براى ارزيابى هر يك از دانشمندان نحو برگزار مى شد، و يا در حلقه هاى مساجد و يا در خانه يكى از آنها و... و تمام اين مجالس، براى مبادله اطلاعات علمى، اهميت بسيارى داشت. خلفاء و وزراءهم براى پى بردن به سطح دانش نحويان و ميزان تسلط آنها بر مباحث، اقدام به برپايى جلسات مناظره مى كردند كه در آن يا خود با نحويان و يا چند نحوى با يكديگر به مناظره مى پرداختند.بنابراين؛ يكی از مهمترين عوامل تشكيل دهنده پيام متن، ساختار نحوی آن است كه در مقابل فهم درست متن، بايد به آن پرداخت. و پرداختن به موضوع " مناظرات نحويان "، و ارائه صرفاً  گزارشى از آن، بدون توجه به ساختار نحوی  و زبانشناختى مباحث مورد نظر، خواننده را از درك صحيح مناظرات باز می دارد؛ لذا سعى شده است ضمن پرداختن به مناظرات، بسيارى از موارد نحوى و لغوى،  مورد تحليل قرار گرفته و ديدگاههاى صاحبنظران در ارتباط با آن مطرح شود.

بررسى و تحقيق درمناظره نحويان، مى تواند به نوعى بيان كننده جلوه هاى زيبا و استوار در علم نحو باشد. شايد كمتر زبانى باشد كه در دستور آن، اينهمه اختلاف اقوال وجود داشته باشد. تمام كسانى كه با دستور زبان عربى و آراى دستورنويسان آن آشنائى دارند، به خوبى اين مسأله را دريافته اند و از دشوارى آن رنج مى برند. با نگاهى به كتابهائى چون مغنى اللبيب ابن هشام، همع الهوامع سيوطى و  شرح مفصل ابن يعيش و... مى توان آراء متعدد و گاه متناقض را ديد.

كتاب حاضر حاوى مناظرات نحويان است و پس از بيانپيشينه تاريخى علت رويكرد به دانش نحو، به مناظره و تاريخ پيدايش آن در ميان نحويان و تأثير لهجه و زبان در پیدایش آن  پرداخته است و انواع مناظرات را به صورت زیر بيان مى كند: مناظره ميان پيروان يك مكتب، مناظره ميان پيروان مكتبهاى مختلف، مناظره نحويان و لغويان، مناظره نحويان و شعراء، مناظره نحويان و فقهاء، مناظره ميان نحويان و مردم، مناظره گروهى نحويان، مراتب نحويان نزد خلفاء و وزراء.

اين نوشتار به بررسى و گاه تحليل كار دستورنويسان پيشين عربى مى نشيند و اين خود بيانگر اهميت كار آنها است كه هنوز پس از قرنها، آراء آنان مورد تحليل و بررسى قرار  مى گيرد.بنابراين بررسى افكار و شيوه آنها و ارائه نظريات گاه مخالف با انديشه هايشان، به معناى نفى تلاش آنها نخواهد بود؛ بلكه از اين رهگذر، خوانندگان به دقت نظر و ژرف نگرى آنها به مسائل نحوى پى خواهند برد و در خواهند يافت كه آراى بزرگانى چون سيبويه، هنوز مورد تحليل قرار مى گيرد.

بررسى نقش عباسيان در تكريم علم و عالمان و ايجاد مراكز علمى- پژوهشى با انگيزه‌هاى مختلف سياسى و غيرسياسى، و موقعيتى را كه براى حضور و جذب عالمان و نخبگان علمى فراهم آورده بودند، از جمله موضوعاتى است كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است.

خواننده با مطالعه اين اثر در مى يابد كه هميشه مناظرات، ميان پيروانى از مكتبهاى مختلف،كه معمولاً داراى نظريات خاص خود و اغلب متفاوت با نظريات مكتب ديگر بوده اند، روى  نمى داده است؛ بلكه گاهى شاهد جدال و مناظره ميان پيروان يك مكتب نيز هستيم.

با بررسى كه بر روى مناظرات نحويان از يك مكتب صورت گرفت، اين نتيجه حاصل شد كه مناظرات پيروان مكتب بصرى، بيش از مناظرات پيروان ساير مكاتب بوده است. شايد، يكى از دلايل آن، اين است كه نحو، نخستين بار در بصره نشأت يافت و به مرور زمان رشد كرد و شكوفا شد؛ و اينكه مكتب بصره، قديمى ترين مكتب نحوى است.نكته درخور توجه در بصريان و مناظرات بين آنان، اين بود كه شخصى مانند خليل بن احمد، با اينكه از بزرگان مكتب بصرى است؛ ولى تقريباً در هيچ كتابى، مناظره اى ميان او و پيروان مكتب كوفه ديده نشده است. گفته مى شود كه خليل در عمل به شيوه كوفيان، عمل مى كرد؛ اما در مقابل، برخى مواقع، سيبويه و اخفش، آرائى مخالف با خليل داشتند.جالب اين است كه مناظرات ميان نحويان از يك مكتب، بسيار بيشتر از مناظرات ميان نحويان از مكاتب مختلف است.

بايد اعتراف كنيم كه ذكر نظر برخى از نحويان براى رد كردن باورهاى برخى ديگر، هيچگاه به منزله كاستن از ارزشهاى كار آنها نخواهد بود، و اين خود ارج نهادن به كار آنهاست.

 

 

 

کتاب های‌ مرتبط

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد