کاربران گرامی، برای سهولت در خرید و استفاده از کتاب همراه ویدئوهای زیر توصیه می‌شود:

  • کلیپ آموزش ثبت نام در سایت ماناکتاب:


  • کلیپ آموزش خرید کتاب در سایت ماناکتاب:


  • نحوه نصب کتابخوان ماناکتاب:


  • نحوه کار با کتابخوان مانا کتاب :