معرفی کلی جشنواره کتاب سال سبک زندگیسبک زندگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اهتمام فعالان، نخبگان و مدیران فرهنگی کشور است چراکه از عرصه‌های جدی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی و از مهم‌ترین عوامل حفظ و ارتقای هویت یک ملت به شمار می‌رود.

«جشنواره كتاب سال سبک زندگی» در راستای تصویب کلان‌برنامه «برگزاری و حمایت از نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ترویجی عمومی و برگزاری مسابقات مردمی در عرصه تولید و ترویج محصولات فرهنگی مطلوب» در شورای راهبری قطب‌های دفتر تبلیغات اسلامی و تصویب ریزبرنامه «جشنواره کتاب سال سبک زندگی» در شورای میزکار تخصصی سبک زندگی اسلامی، برگزار می‌گردد.

که در این جشنواره انتشارات ماناکتاب افتخار نامزدی کتاب (نقش آموزش مهارت های زندگی و سلامت روان) و (گروه درمانی مبتنی بر خودآگاهی) و (راهنمای شناخت افسردگی در نوجوانان) را در اولین جشنواره کتاب سال سبک زندگی به خود اختصاص داد