کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین الملل مشاهده عکس بزرگتر

بررسی وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه‌ی ایران از منظر حقوق بین الملل

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخ های اقتصادی و انجام پروژه های خویش محتاج سرمایه می باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین گردد و یا آنکه با به کارگیری ظرفیت های خارجی، سرمایه گذاران دیگری را از سایر کشورها جذب نماید. 

شناسنامه کتاب

نویسنده: فاطمه عبدی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۴۲۸
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۵
نوع فایل: EPUB
تعداد صفحات : ۱۲۲

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

در چرخه جذب منابع مالی از اشخاص خارجی، همواره دو طرف این معادله یعنی کشور پذیرنده ی سرمایه و سرمایه گذار خارجی در تعامل دو طرفه می باشند و چگونگی این تعامل باعث می گردد که ظرفیت ها و حجم سرمایه گذاری به نحو آشکاری دچار تغییرات بارز گردد. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارای تأثیرات عمده ای بر سرمایه گذاری خارجی می باشند که بارزترین آنها را می توان تحت عناوین بازده مورد انتظار و ریسک های سرمایه گذاری، سیاست های مالیاتی از قبیل معافیت ها و تخفیف های مالیاتی، ترجیحات و اولویت های انحصاری، کیفیت قوانین و مقررات اجرایی برشمرد که در این نوشتار به عامل قانون و مقررات که شکل دهنده این رابطه هستند می پردازیم.
نحوه تعامل و ارتباطات بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، معلول عوامل متعددی است که قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی که شکل دهنده چارچوب قانونی این فرآیند می باشند را می توان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این تعامل قلمداد نمود. به عبارت دیگر می توان گفت مقررات جاری در این زمینه، شکل دهنده روابط میان سرمایه گذار و کشور پذیرنده سرمایه در حوزه های حقوق، تعهدات، مزایا، تسهیلات و محدودیتهای سرمایه گذاری خارجی می باشد که در مجموع، قالب منسجم و واحدی را از دورنمای چگونگی پذیرش سرمایه خارجی در کشور مجسم می نماید و سرمایه گذار خارجی با لحاظ کلیت این مجموعه تصمیم به انتخاب کشور مطلوب خویش می نماید. بدیهی است کشوری که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی آن دارای قواعد و الزاماتی متعادل و منطقی می باشد برای سرمایه گذار خارجی دارای مطلوبیت بیشتری است. از این رو بررسی این قواعد و قوانین و لحاظ سیر تحول آن همراه با بررسی وضع موجود، در راستای گسترش سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور و رفع نواقص آن، از ضروریات ارتقاء گسترش پذیرش و جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. در این بخش با بررسی سیر تحولات اسناد قانونی در این زمینه، منابع قانونی امکان سرمایه گذاری خارجی را واکاوی نموده و پس از آن، با توجه به آنکه در مورد مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ابهاماتی وجود دارد در قسمت بعدی به آن می پردازیم. همچنین برای تبیین ابعاد مختلف موضوع سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، در قسمت های بعدی، فعالان این حیطه یعنی اشخاصی که مبادرت به سرمایه گذاری خارجی می نمایند و همچنین قلمرو و حدود فعالیت این سرمایه گذاران را بررسی می نماییم.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد