کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

جستجو  "فرشید خیر آبادی" 5 نتیجه یافت شد

 • رایگان
  بروزرسانی : 1396/06/02
  ( 2 نقد و بررسی )

  هنر؛ آری هنر سره، می‌کشد مرا سوی خویش و آنگاه می‌برد مرا سوی وهم‌انگیزی معنا. آن هنری که آزاد است، گستاخ و پر‌مایه؛ مرا ابزار خویش می‌کند تا سخن گویم از ایشان.

  رایگان
 • رایگان
  بروزرسانی : 1396/06/02
  ( 1 نقد و بررسی )

   اُستادی گرانمایه می‌گفت: «شعر ، رستاخیز کلمات مرده‌ی معمولی روزمره است ». من نیز بر اعتقاد ایشانم. شعر چیزی  بیش از زبان، موسیقی و تصویر است. آمیزشی از خیال، دانش و تجربیات. اِبرامی نیست که این اثر را شعر بنامید؛ خویشتن آنرا اَبزاری برای اِبراز هنر دانم یا بهتر از آن، زبانی است برای هنر.    

  رایگان
 • رایگان
  بروزرسانی : 1396/06/02
  ( 1 نقد و بررسی )

  «شاعرانه نگاه کن!» به هر چیز، به هر چه . از هیچ، چیزها دیدن؛ آنچه نادیدنى ست، زیبا دیدن. بسان «هایکو» و منطق «ذن» ، بسان کوتاهى و لذت؛ بسان گذر از تاریکى به درخشش. چه با دوربین موبایل؛ چه با دوربین من. مى توان هنرمند عکاس بود وُ شاعرانه نگاه کرد....

  رایگان
 • رایگان
  بروزرسانی : 1396/05/04
  ( 1 نقد و بررسی )

  مجموعه ای از بهترین عکس های تبلیغاتی 

  رایگان
 • رایگان
  بروزرسانی : 1397/05/09
  ( 1 نقد و بررسی )

  کتاب دوم را با شعری می‌آغازیم که نام کتاب اول بود. این به خودی خود نشان و تاکیدی خواهد بود بر امتداد کتاب دوم از مسیر کتاب اول. در این کتاب کم و بیش بر شعر شاملویی پا فشاری خواهم کرد اما، آرام آرام به سوی مسکن خیال‌انگیزی کوچ می‌کنم...

  رایگان