کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

تدوین: محمد قاسمی مشاهده عکس بزرگتر

قانون آیین دادرسی کیفری

جدید

۵۱۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.ماناکتاب در چارچوب اهداف خود نظیر گسترش میزان دسترسی فارسی‌زبانان به متون الکترونیکی دلخواه، از هر طیف و سلیقه‌ای دست به انتشار متون معیارهای قانونی نیز زده است. طبعا این کار زیر نظر کارشناسان هر حیطه‌ی خاص صورت گرفته و تلاش شده تا بهترین و آخرین قواعد، قوانین و مصوبات جاری رسم، معیار کار قرار گیرد. کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز برپایه تمامی این مقتضیات  اهداف عرضه شده است.

شناسنامه کتاب

نویسنده: محمد قاسمی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۰۹۰۶۱
حجم فایل: 3 مگابایت
سال انتشار: 1394/08/14
نوع فایل: EPUB

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

از متن کتاب :

ماده ۷۸- در مورد جرایم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را كه برای كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال كند.
ماده ۷۹- در جرایم قابل گذشت، شاكی می تواند تا قبل از صدور كیفرخواست درخواست ترك تعقیب كند. در این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر می كند. شاكی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یك بار تا یك سال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست كند.
ماده ۸۰ - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاكی وجود نداشته یا گذشت كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكومیت مؤثر كیفری، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یك بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر كند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره - مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی كه به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
ماده ۸۱ - در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاكی وجود نداشته، گذشت كرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محكومیت مؤثر كیفری باشد، دادستان می تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق كند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می كند:
الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا كاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب- ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداكثر ظرف شش ماه
پ - خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین، حداكثر به مدت یك سال
ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مكان معین، حداكثر به مدت یك سال
ث - معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك سال
ج - انجام دادن كار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداكثر به مدت یك سال
چ - شركت در كلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداكثر، به مدت یك سال
ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداكثر به مدت یك سال
خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداكثر به مدت یك سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ - ممنوعیت خروج از كشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ماه
تبصره ۱- درصورتی كه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتكاب یكی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور كیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نكند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می آید و مدتی كه تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح كند.
تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

 

 

 

 

کتاب های‌ مرتبط

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد