کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

دانلود آرشیو مجله سینما و ادبیات به صورت فرمت پی دی اف با قیمت بسیار مناسب

سینما و ادبیات 67 عنوان وجود دارد

 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1399/08/05
  ( 0 نقد و بررسی )

  «هر كدام از اجزای يك اثر به تماميت اثر ارتباط دارند و تماميت اثر از ذات زندگی تغذيه‌ میكند. »پايان‌بندی هم همچون آغاز به معنای كل اثر متاثر از جهان‌بینی مولف، اوضاع زمانه و آموزه‌های تکنیکی و آكادميك است. با هم مطالب اين شماره درباره‌ی پايان‌بندی را با نگاهی وسيع‌تر به عناصر سينما و زندگی در اين قرن مطالعه كنيم. چرا پايان باز و كجا پايان‌بندی كلاسيك؟

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است .
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  از اين شماره بخش جديدی به نام «اكنون و اكران» تقديمتان شده است. در اين بخش همان‌طور كه از نام آن پيداست نگاهی گذرا به آثار روی پرده می‌شود و پرونده جمع و جوری هم در مورد يك فيلم يا سينماگر روز خواهد داشت. اين شماره به بهانه اكران فيلم «روغن مار» ساخته عليرضا داوودنژاد به سبك كار, نگاه و آثار متاخر اين سينماگر پرداخته‌است.....

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است .
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

    جايگاه شوخی و به كارگيری طنز در ادبيات داستانی ايران موضوع محوری بخش نقد و بررسی اين شماره است؛ تداخل معانی و تعاريف كلماتی چون شوخی, هزل, هجو و طنز در چهل‌ساله اخير باعث نامگذاری نادرست بر برخی از آثار كمدی و فكاهی داستانی شده است. غير از نگاه دقيق به اين تعاريف در مقالات اين شماره به نكته مهم ديگری پرداخته‌ايم كه شايد اين روزها موضوع...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است .
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

   موضوع بخش ادبی اين شماره یعنی نقش اشيا در روايت نيز در همين‌جا به جوهره اين شماره پيوند میخورد. اشيا صرف‌نظر از كاربردی كه در جهت واقع‌گرایی داستان, نماد يا آشناییزدایی در روايت دارند, نقش اساسی در به‌وجود آوردن فضای داستان ايفا مي‌كنند. با بهره‌گيری از همين فضاست كه هنرمند مولف موفق به ساختن جهانی میشود كه مخاطب عناصر آشنای خود را در آن میجويد.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است .
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  در اين شماره مجله سعی‌شده به مباحث اصولی چون نقش راوی و نحوه گزينش آن در سينمای ايران و ادبيات و نهض تهای هنری پرداخته شود كه اغلب يا در گستره ادبيات مكتوب موجود مهجور مانده‌اند و يا به شكلی انحصاری و از يك وجه خاص مختصرا به آنها پرداخته شده است. در نیم ويژه اين شماره به زندگی و آثار برادران داردن پرداخته‌ايم و نگاهی داريم به بستر تاريخی و...

  ۶۰۰۰ تومان
  این مجله از آرشیو سال 91 مجلات سینما و ادبیات است
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  تعداد پرشمار سینماگران امریکایی و تاریخ پرفراز و نشیب آن چنان است که پس از 9 شماره پرداختن به آن همچنان کوشه های زیادی از آن که می توانند برای مخاطبان دست‌اندر کار سینما آموزنده باشند, ناگفته مانده اند.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره36 تا 39 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 92 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  اين اولين شماره از دهه دوم فعاليت مجله سينما و ادبيات است كه تقديم می شود. نگاه كوتاهی به حاصل اين ده سال فعاليت نشان می دهد كه هر شماره سينما و ادبيات در مقايسه با شماره‌های قبلی گامی به پيش بوده است. محورهای موضوعی نيم‌ويژه سينمای جهان، بخش سينمای ايران، بخش نقد و بررسی و بخش نظريه‌پردازی های هنری و فرهنگی موجب شده كه امروز مجموعه...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره36 تا 39 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 92 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  شماره سی و هشت مجله را زمانی تقديم شما می كنيم كه فصل برگريزان است و شهر بوی كتاب می دهد و كاغذ و قلم و نيمكت. وقتی روی موضوعات اين شماره فكر می كرديم هوا داغ بود و بحث‌های ما براي انتخاب كارگردان نيم‌ويژه‌نامه داغ‌تر. متر و معيارمان برای انتخاب كارگردان اين شماره جريان‌ساز بودن او بود و هم اثرگذاری اش بر سينمای جهان...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره36 تا 39 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 92 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  در اين شماره، سينمای آلمان و زندگی و آثار يكی از چهره‌های موج نو آن راينر ورنر فاسبيندر مورد كند و كاو قرار گرفته است. دهه هزار و نهصد و شصت ميلادی ( معادل دهه 1340 خورشيدی) دهه عجيبی است. موج نو سينمای آلمان و فاسبيندر كه يك هفته پس از پايان جنگ جهانی دوم چشم به جهان گشود، از نظر فعاليت و آثار محصول همين دهه هستند.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره36 تا 39 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 92 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  بنا بر يك سنت، شماره‌های نوروزی سينما و ادبيات به سينماگران و تاريخچه سينمای امريكا می پردازد. در شماره چهل نيز به سراغ رابرت آلتمن رفته‌ايم. فيلم‌بين‌ها و سينمادوستان ايرانی آلتمن را با توانايی هايش در كارگردانی می شناسند و حرفه‌ای ترها از كلنجار سرسختانه‌اش با نظام گرداننده هاليوود آگاهند

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره40 تا 44 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 93 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  با اين شماره، سينما و ادبيات پا به يازدهمين سال فعاليت خود می گذارد؛ به تاييد اهل فن هر شماره از مجله در مقايسه با شماره‌های قبلی يك گام به پيش بوده و همچنان از سوژه‌هاي جنجالی فاصله مي‌گيريم. هرچند كه پرداختن به سوژه‌های ملتهب و اخبار روز هم منفعت اقتصادی بيشتری برای مجله دارد و هم در شهرت و بزرگ‌داشته شدن نويسندگان جوان فوايد بیشمار!

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره40 تا 44 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 93 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سينما و ادبياتی كه در دست داريد اولين شماره از دو‌ماهنامه سينما و ادبيات است.شايد هنوز زود باشد كه در مورد تغييرات محتوایی مجله سخن بگوييم ولی نكته قطعی اين است كه همچنان به پيشنهادها و هر چه بيشتر شدن ارتباط خودمان با شما نياز داريم.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره40 تا 44 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 93 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  محور ميزگرد و مقالات بخش سينمای داستانی ايران، خشونت در فيلم های ايرانی است. چرايی جذابيت نمايش خشونت، چگونگی نمايش آن در فيلم هاي ايرانی به همراه انگاره‌هايی كه مي‌تواند هنرمند را قادر سازد تا با بهره‌گيری از تكنيكهای روايی از بازتوليد و رواج خشونت در جامعه مخاطب پيشگيری كند، دو فيلم كاغذ بی خط یناصر تقوایی و تنگنا ی مير نادري  مورد تحليل قرار گرفته‌اند

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره40 تا 44 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 93 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  در اين شماره هم با داستان سينمای آزاد كه در شماره پيش در گفت‌وگو با زاون قوكاسيان بخش اول آن تقديم‌تان شده بود، يادآوری برهه مهمی از تاريخ سينمای ايران را ادامه داده‌ايم. راوی اين شماره ابراهيم حقیقی است؛ چهره برجسته هنر گرافيك ايران و یکی ديگر از راويان تاريخ هنر اين سرزمین

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره40 تا 44 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 93 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  در بخش نقد كتاب شماره چهل و پنجم در دو نشست جداگانه كتاب «اتفاق» گلی ترقی كه به نوعی اولين رمان او به شمار میآيد به بحث و نظر گذاشته شده و زمينه‌های مشترك آثار نويسنده و رمان اتفاق و مضامين تكرار‌شونده داستان‌هاي گلی ترقی در قالب اين رمان به بوته نقد گذاشته شد. نشست دوم مربوط به ترجمه...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سينمای تركيه در كنار مصر و ايران و حتی هند به دلايل مختلف در كنار هم دوران رشد خود را طی كرده‌اند. سينمای اين كشورها هر چند در ظاهر همزمان با آمدن دوربين لوميرها آغاز شده اما در عمل تقريباً‌ در همه اين كشورها در يك دوره چهار پنج‌ساله حوالی سال هزاونهصدو پنجاه سينما به راه افتاد.  حتی در حال حاضر هم آثار تلويزيونی,...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره 45 تا 50 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 94 است .
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

     وقتی در اين شماره برای سينمای ايران موضوع سهم ادبيات در سينمای ايران را انتخاب مي‌كرديم, منظورمان صرفاً‌ سهم ادبيات نبود, ميان سينماگران خودمان و جهان هستند كسانی كه اعتقاد دارند «سينما هنر نيست» يا «سينماگر میتواند هنرمند نباشد». در ميزگرد شماره سیوهفتم سينما و ادبيات گفته شده كه سينما هنر...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  برخی از مطالب موجود در  این شماره از مجله ( سینمای جهان )زندگی و آثار الكساندر ساكوروف با نگاهی به تاريخ سينمای روسيه/ موزه بزرگ واقعيت/ همايون خسرویدهكردی گفت‌وگوی سينما و ادبيات با الكساندر ساكوروف/ امير گنجوی، رامين اعلایی نگاهی اجمالی به سينمای الكساندر ساكوروف/ دريانوردی تا ابد/ اميرحسين سيادت «نجاتم ده و در پناهم...

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  بعد از شماره 52 كه به سينمای روسيه و نهضت مونتاژ شوروی اختصاص داشت؛ اين بار كاركرد و زيبایی‌شناسی تدوين به‌عنوان موضوع سينمای ايران انتخاب شده است. در اهميت تدوين ذکر همين نکته بس كه ژيگاورتف اعتقاد داشت واقعيت و زيبایی جلوی دوربين نيستند, بلكه روی ميز مونتاژ بايد آنها را جست‌وجو كرد....

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 1 نقد و بررسی )

  هايائو ميازاکی اما هنرمندی است متفاوت, او صلح‌طلب به معنای رايجش نيست عاشق طبيعت به معنای واپسگرايش نيست, مخالف سرمايه‌داری است ولی ستايشگر فقر نيست. با دست و روی كاغذ كاراكترهايش را میآفريند ولی شيوه عمل دوبعدی و دستیاش به معنای نفی كامل رايانه و فناوری نيست. ميازاکی کسی است كه صفت «هنرمند ژاپنی» برازنده‌اش است....

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 1 نقد و بررسی )

  جدیدترین شماره مجله سینما و ادبیات که چند روزی است منتشر شده اختصاص دارد به سینمای آمریکا نیم‌ویژه‌نامه خود به پل توماس اندرسون پرداخته که به او لقب بچه نابغه را داده‌اند.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای متعهد و انقلابی قصه‌گو نیست، روایتگر است. قهرمان ندارد، با فاصله‌گذاری از همذات‌پنداری مخاطب با اثر احتراز می‌کند و دائم‌ یادآوری می‌کند که این یک فیلم است و از همه مهم‌تر آنکه سینمای انقلابی همواره در حال چون و چرا با بخشی از خود سینماست.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

   برایان دی پالما سوژه این شماره بخش سینمایی است. دی پالما با فیلم‌های صورت‌زخمی، راه  کارلیتو، کری،… برای علاقه‌مندان سینما ناآشنا نیست اما در این ویژه‌نامه دوره‌ها و مولفه‌های سینمایی این سینماگر مطرح آمریکایی و تاثیراتی که از سینمای هیچکاک گرفته ردیابی شده است.

  ۶۰۰۰ تومان
  مجله شماره51 تا 59 سینما ادبیات مربوط به آرشیو سال 95 است.
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  شصتمین شماره مجله سینما و ادبیات ویژه لوک بسون و سینمای معاصر فرانسه منتشر شد.لوک بسون را از سردمداران سینمای نگاه می‌دانند. پرونده سینمای جهان مجله به تفصیل به سینمای نگاه و فیلم‌های مطرح این کارگردان می‌پردازد. جان کاساوتیس کارگردان مطرح امریکایی یکی دیگر از موضوعات محوری بخش سینمای جهان این شماره است. 

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  شماره 61 نشریه «سینما و ادبیات» با نیم ویژه نامه ای برای «سینمای فنلاند» و با عکس روی جلد «آکی کوریسماکی»؛ مطرح ترین فیلمساز این کشور به انتشار درآمد.

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 1 نقد و بررسی )

  سينمای اسپانيا تيغ بونوئل بر چشم واقعيت/ نيم‌ويژه‌نامه‌ی لوئيس بونوئل شاعرانگی در سينمای ايران/ همراه با محمدرضا اصلانی، احمدرضا معتمدی، صفی يزدانيان، جواد طوسی گفت‌وشنود مرضيه وفامهر و علی مصفا درباره‌ی نسبت شعر و تصوير شعر امروز فارسی در حلقه شاعران/ نشست حافظ موسوی، محمد آزرم، عليرضا بهنام، خليل درمنکی

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سينمای كره جنوبی سياست، اضطراب، ابهام تاریخی/ نيم‌ويژه‌نامه‌ی پارك چان-ووك نقد فيلم و جايگاه منتقد در سينمای ايران/ از نگاه جهانبخش نورایی، احمد امینی، سعيد عقیقی، جواد طوسی شخصيت‌های سينمایی؛ همذات‌پنداری و تماشاگر/ نشست معصومه بيات، روبرت صافاريان، بهنام بهزادی اعتراف میكنم.../ زندگينامه‌‌های خودنوشت؛ همراه با محمود...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای سوئدشكسپیر سینما/ نیم‌ویژه‌نامه‌ی اینگمار برگمانتجربه‌های یك سینمای تجربی/ میزگرد ابوالحسن داوودی، علی سرتیپی، شهرام مكری، جواد طوسینئولیبرالیسم و هالیوود

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۷۵۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/01/26
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای آمریكا -  روح آمریکایی/ نیم‌ ویژه‌نامه استیون اسپیلبرگ-  از ومپایر تا دراكولا و نوسفراتو/ خون‌آشام‌ها از چشم دوربین- سرمایه‌گذاری در سینمای ایران/ از نگاه منیژه حكمت، هارون یشایایی ، سید ضیاء هاشمی،   محمدهادی كریمی، جواد طوسی

  ۷۵۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/02/30
  ( 0 نقد و بررسی )

  بیشتر رومانیایی ها مانند بالکان و شاید اروپا و بسیاری از مردم سراسر جهان شیفته امریکا به عنوان سرزمین فرصت ها هستند با وجود انکه حضور شوروی در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم برای سینمای رومانی فرصت طلایی بود اما...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/05/02
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای ایتالیامعمار قاب‌های خالی/ نیم‌ویژه‌نامه‌ی میکل‌آنجلو آنتونیونیسینمای پاتریسیو گوسمان: جدال خاطره با فاشیسمآیا کارگردان قادر مطلق است؟/ پرونده‌ای درباره‌ی تئوری مولفتاثیر سینمای مستند بر سینمای داستانی/ میزگرد رخشان بنی‌اعتماد، خسرو سینایی، محسن عبدالوهاب، جواد طوسینقش تعلیق در روایت ادبی/ از منظر محمدعلی...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/09/03
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای انگلستانبندبازی با هالیوود/ نیم‌ویژه‌نامه‌ ریدلی اسكات سینمای نوین تركیه: از یشیلچام تا امروز چرا سینمای صنعتی در ایران پانمی‌گیرد/ میزگرد داود میرباقری، منوچهر شاهسواری، حسن فتحی، جواد طوسی...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/11/03
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای فرانسهخالق میزانسن‌های زاهدانه نیم ویژه‌نامه روبر برسون تنهایی روشنفكر / پرونده‌ای در باب هارولد پینتر وتئاتر سیاسی به خونسردی یك نویسنده / ترومن كاپوتی بر پرده سینما...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/11/03
  ( 0 نقد و بررسی )

  نقش و جایگاه فدریکوفلینی و میکل‌آنجلو در سینمای ایتالیا، چنان مشابه و نزدیک به‌هم است که بخش نیم‌ویژه این شماره درباره فلینی را باید در امتداد پرونده آنتونیونی که سه شماره پیش تقدیمتان شد و درکنار یکدیگر مطالعه و ارزیابی کرد.سینماگرانی که در اروپای دهه‌ی 1960 درخشیدند عمدتا آثار خود رابا تمرکز بر رشد طبقه متوسط و نقش سرمایه و تحولات...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  از مشکلات نشر و گرانی کاغذ و افزایش هزینه ها بگذریم . دلگرمی های شما را سپاس گذاریم و امید انکه این ارتباط قدرتمند ما را قادر کند تا بر همه مشکلات فائق آییم 

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1397/12/14
  ( 0 نقد و بررسی )

  ویژه نامه نوروزی سینما و ادبیات شماره ۷۲  با نگاهی به سینمای امریکا  راسكلنیكف نیویوركی/ نیم‌ویژه‌نامه‌ی وودی آلنتخیل امر واقع، خاطره‌ی امر ناممكن/ كریس ماركر و سیاست تصویر پنجاه سال درنگ شاعرانه در گفت‌وگو با حسن عالیزاده و ..... منتشر شد.

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه نانی مورتی با بررسی فیلم‌های اتاق پسر, دفتر خاطرات عزیز, آوریل, توپ سرخ ... روبرتو بنینی؛ دلقكی كه دانته را دوست داشت چرا سینمای آمریكا معاصر است گفت‌وگوی جواد طوسی با كیومرث پوراحمد درباره سینمای بدنه آغاز و پایان در روایت در گفت‌وگو با رضا قاسمی و محمد بهارلو خاطره تاریخ؛ استعاره جوراب میزگردی درباطره...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه سینمای كانادا دیوید كراننبرگ بررسی فیلم‌های تصادف, تاریخچه خشونت , قول‌های شرقی آتوم گویان؛ تصویرگر تغییر هویت و تنهایی انسان معاصر گفت‌وگو با محمدرضا اصلانی وجه نمادین عشق در سینمای ایران برعكس / یاداشتی از یدالله رویایی جستاری در جوان ذهنی و جوانمرگی در ادبیات

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه جیمز كامرون مخترع پول‌ساز صنعت سینما با بررسی فیلم‌های ترمیناتور, تایتانیك, آواتار.... كاترین بیگلو؛ نقاشی كه دوربین را به قلم‌مو تبدیل كرد گفت‌وگوی اختصاصی  با پل كنستان و محمود دولت‌آبادی در مورد نویسنده حرفه‌ای طنز و كمدی در سینمای ایران /  هر رسانه‌ای مهران مدیری می‌خواهد گفت‌وگوی احمد طالبی‌نژاد با اصغر فرهادی

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه ساتیا جیت‌رای همزیستی سنت و مدرنیته در سینمای هند میزگردی با موضوع سرمایه در سینمای ایران با حضور مسعود جعفری جوزانی, پرویز یشایایی , جواد طوسی جرم كیمایی بودن / گفت‌وگوی احمد طالبی‌نژاد با مسعود كیمایی از گفت‌وگوهای آوینیون / یادداشتی از یداله رویائی همه كمی آبلوموف هستیم / گفت‌وگو با سروش حبیبی هملت...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه ساتیا جیت‌رایهمزیستی سنت و مدرنیته در سینمای هندمیزگردی با موضوع سرمایه در سینمای ایران با حضور مسعود جعفری جوزانی, پرویز یشایایی , جواد طوسیجرم كیمایی بودن / گفت‌وگوی احمد طالبی‌نژاد با مسعود كیماییاز گفت‌وگوهای آوینیون / یادداشتی از یداله رویائیهمه كمی آبلوموف هستیم / گفت‌وگو با سروش حبیبیهملت را...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامهگفت‌وگوی پرویز جاهد با داریوش مهرجوییخانواده در سینمای داریوش مهرجوییبررسی سینمای مهرجویی درمیزگردی با حضور دكتر حسین پاینده , جواد طوسی , محمود كلاریگفت‌وگو با ایرج كریمی...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه وونگ كاروایسینمای هنگ كنگ: شكوفه‌های هنر پست‌مدرن در میان صنعت قدرتمند با بررسی فیلم‌های شب‌های بلوبری من, در حال‌وهوای عشق , خاكستر زمان....جان وو ؛ هیچكاك ژانر اكشنگفت‌وگو با مازیار اسلامی درباره سینمای دهه 70 امریكاادبیات معاصر در تلویزیونگفت‌وگو با لیلی گلستان درباره افول غول‌های ادبی تنش...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه ورنر هرتزوگ سینمای آلمان؛ همواره قربانی نقد و بررسی فیلم‌های بهترین دوست من وویتسك، شكست ناپذیر، نوسفراتو: شبح شب فیتزكارالدو، معمای كاسپار هاوزر، سپیده دم نجات زندگی و‌ آثار ورنر فاسبیندر ....

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه برادران كوئن كارگردان دوسر / زندگی و آثار برادران كوئن با نگاهی به فیلم‌های پس از خواندن بسوزان ، جایی برای پیرمردها نیست ، فارگو ، برادر كجایی ، بارتون فینك، ..... سیدنی لومت؛ متخصص درام‌های دادگاهی میزگرد سینما و ادبیات عامه‌پسند با حضور سیروس الوند ، حسین پاینده، محمد صنعتی ، جواد طوسی بحثی در اطناب و خیر و شر در رمان عامه‌پسند...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه برادران تاویانی سینمای ایتالیا؛ ایدئولوژی, فلسفه , هنر...... نگاهی به فیلم‌های پدر سالار, كائوس , شب سن لورنزو, صبح بخیر بابل تاملاتی در سیمای اسطوره در اسطوره سینما اسطوره در ادبیات داستانی در گفت‌وگو با جلال ستاری فاشیسم و اسطوره گفت‌وگوی تری ایگلتون با پی‌یربوردیو

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه كن لوچ فیلمسازان بریتانیایی نقد فیلم‌های بادی كه در علفزار می‌پیچد، قوش، بلیت‌ها ، نان و گل‌سرخ، این است دنیای آزاد،.... آلن پاركر؛ زیبایی شناس فاشیست زندگی و آثار آنتونی مینگلا ...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه استرالیانیم‌ویژه‌نامه جین کمپیون / شاگرد و شریك و حریف هالیوودمروری بر فیلم پیانو, تصویر یك بانو, دود مقدس ....پیتر ویر / راوی دائمی تضادهای فرهنگیگفت‌وگو با منصور ابراهیمی / از اقتباس گریزی نیستتاثیر پژوهش در ادبیات در گفت‌وگو با عباس مخبر و حسین پاینده

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه دیوید لینچ و تاریخچه سینمای مستقلبررسی فیلم‌های گمشده ،جاده مالهالند،مرد فیل‌نما، مخمل آبی، امپراتوری درون،....استیون سودربرگ / كافكای سینمای، بوطیقای سینما / شاعران صاحب‌سبك در گفت‌وگو با منصور اوجی بیانیه شعری پلی‌پوئتری ، ماتریالیسم شعر، بیضایی در التقای نور و كلام، طنزهای پارادوكسی

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  فیلمسازان یونانی فرانسه تئوآنجلوپولوس و نقد فیلم‌های چشم‌اندازی در مه نگاه خیره اولیس ، علفزار گریان ، گام معلق لك‌لك ، ابدیت و یك روز زندگی و آثار كنستانتین كوستاگاوراس / نقد فیلم حكومت نظامی بررسی تعامل سینمای ایران و جهان با یادداشت‌هایی از احمدطالبی‌نژاد ، جواد طوسی ، احمد میراحسان ، مهرزاد دانش تلویزیون به مثابه یوتوپیا...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نماد روشنفكری دگراندیش : تاریخچه سینمای چین و آثار چن كایگه نقد فیلم‌های زمین زرد / ماه اغواگر / بدرود محبوبم / زندگی روی یك تار ییمو كاتالیست رنگ – زندگی و آثار ژانگ ییمو عشق و جنگ در سریال مدار صفر درجه...

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه مارتین اسكورسیزیبررسی فیلم‌های رفتگان ، هوانورد ، كازینو ، دارودسته‌های نیویوركی ، راننده تاكسی ، رفقای خوب ، گاو خشمگین ، و...و مستندهای اسكورسیزیافسون آن خال درشت روی گونه راست / زندگی و آثار رابرت دونیرو

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  پدرو آلمودوبارتكامل تاریخی سینما در اسپانیا از مبدا تا به امروزبررسی فیلم‌های بازگشت ، آموزش بد، همه چیز درباره مادرم، با او حرف بزن، ماتادور، ببند و بازم كندن كیشوت لامانچا / نگاهی به زندگی و آثار ویكتور اریسهگفت‌وگو با محمد محمدعلی / مورخ زمان خویشم

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه لارس فن تری‌یردردانه جشنواره كن / علیه دگما / شوالیه كاملا موجودبررسی فیلم‌های رئیس كل ، مندرلی ، داگ ویل ، رقصنده در تاریكی ، شكستن امواج ، اروپا ، اپیدمیك ، آكی كوریسماكی راوی ملال سرد حومه هلسینكی غلبه ضمیر ناخودآگاه در آثار لینچ

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه رومن پولانسكیتریلوژی آپارتمان و فیلم‌های تنفر، بچه رزماری ، مستاجرنقد و بررسی فیلم‌های الیور توئیست ، پیانیست، محله چینی‌ها ، مكبثمیلوش فورمن و دویست و پنجاه سال با آمادئوس

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۶۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/08/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  نیم‌ویژه‌نامه رومن پولانسكیتریلوژی آپارتمان و فیلم‌های تنفر، بچه رزماری ، مستاجرنقد و بررسی فیلم‌های الیور توئیست ، پیانیست، محله چینی‌ها ، مكبثمیلوش فورمن و دویست و پنجاه سال با آمادئوس

  ۶۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/03/05
  ( 0 نقد و بررسی )

  مجله سینما و ادبیات شماره ۷۳  اردیبهشت و خرداد ۹۸ با نگاهی بر  سینمای روسیه منتشر شد.

  ۸۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/05/05
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای ژاپنراوی عصر تاریكی/ نیم‌ویژه‌نامه‌ی آكیرا كوروساوامدرنیسم معاصر در سینمای كارلوس ریگاداسفیلمنامه‌نویس در برابر كارگردان: مولف واقعی فیلم كیست؟

  ۸۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/07/07
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای فرانسهحواری سینما/ نیم‌ویژه‌نامه‌ی فرانسوا تروفومِه 68 و سینمااز جان گذشته به مقصود می‌رسد/ پرونده‌ای برای امیر نادریتعامل فیلمنامه‌نویس و كارگردان در سینمای ایران/ از منظر سعید مطلبی، مهدی فخیم‌زاده، هاتف علیمردانی، جواد طوسی درام دادگاهی؛ تشریح یك قتل و دوازده مرد خشمگین...

  ۸۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/09/05
  ( 0 نقد و بررسی )

  غریبه‌ای در این حوالی/ نیم‌ویژه‌نامه سهراب شهیدثالث یادداشت اختصاصی امیر نادری در مورد سهراب شهیدثالث روح سرکش یک آنارشیست/ پرونده‌ای درباره‌ی آرونداتی روی سینمای نوین آرژانتین: تحقق خواست یک نسل

  ۸۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/11/01
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای یونانراوی گروتسک معاصر/ نیم‌ویژه‌نامه یورگوس لانتیموسسقراط سینما/ یادبود ژان دوشه: با ابراهیم گلستاننوشتن در عصر خودکامگی جهانی/ جان برجر و هنر اعتراضی....

  ۸۰۰۰ تومان
 • ۸۰۰۰ تومان
  بروزرسانی : 1398/12/20
  ( 0 نقد و بررسی )

  سینمای آمریکا پشت نقاب پدرخوانده/ نیم‌ویژه‌نامه فرانسیس فورد کاپولا موج نو؛ پنجاه سال بعد/ نشست روبرت صافاریان، مازیار اسلامی، نوید پورمحمدرضا

  ۸۰۰۰ تومان