کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر درنظام کامن‌لا مشاهده عکس بزرگتر

مقایسه قاعده اقدام با قاعده پذیرش خطر درنظام کامن‌لا

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


قاعده اقدام ریشه فقهی دارد وبه دلیل اینکه حقوق ایران در بسیاری از مواد منطبق برفقه اسلامی است.این قاعده در بعضی ازمواد قانونی ورود پیدا کرده است، هرچند به طور مستقیم در قانون نامی از این قاعده برده نشده است،اما رد پای این قاعده درقانون مدنی ،قانون جزاوهمچنین قوانین متفرقه به طور مشهود پیداست. 

لطفا در انتخاب نسخه الکترونیکی دقت نمایید.
کتاب الکترونیکی در برنامه ماناکتاب قابل مطالعه است.
و فایلی ارسال نمی‌شود.

شناسنامه کتاب

نویسنده: سکینه نبی عباس کریمی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۶۶۴
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: epub
تعداد صفحات : ۱۰۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

این بدان معنا نیست که دقیقا بانام قاعده اقدام ومعنایش در حقوق ایران ،در نظامهای دیگر کاربرد دارد بلکه باشباهت کاربردی متشابه در نظامهای دیگر وجود دارد .پذیرش خطر در نظام کامن لا که درمواردی بسیار متشابه قاعده اقدام است هدف در این پژوهش برآن است که که اولا قاعده اقدام را با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا مقایسه کرد .آنها را از هم تمییز داده و وجود تمایز وافتراق آن دو رابیان کرد وثانیا بررسی نمود که آیاد ر نظام کامن لا قاعده متشابه ای شبیه قاعده اقدام وجود دارد..

بخش یکم
مفهوم قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا

فصل اول

مقایسه ومفهوم اقدام با پذیرش خطر
در این فصل برآنیم تا به بررسی تطبیقی مفهوم قاعده اقدام درفقه وحقوق ایران با قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا بپردازیم. به همین منظور ابتدا به تعریف قاعده اقدام در فقه و سپس پذیرش خطردر نظام کامن لا می پردازیم تا تعریف این دوقاعده را باهم مقایسه کنیم(مبحث یکم).این بحث کامل نخواهد شد مگر اینکه این دو مفهوم از مفاهیم مشابه تمیز داده شود.مبحث یکم : مقایسه تعریف قاعده اقدام با پذیرش خطر در نظام کامن لا
دراین مبحث ابتدا قاعده اقدام رادرلغت وسپس در معنای اصطلاحی فقه تعریف می نماییم والنهایه مفوم خطر و قاعده پذیرش خطر در نظام کامن لا را توضیح می دهیم.
بند اول: تعریف قاعده اقدام وپذیرش خطر در نظام کامن لا
"قاعده" در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون های خانه را "قواعد"
می گویند.....

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد